Project Ludwigsfelde - ADEL BV

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Project Ludwigsfelde

Project Ludwigsfelde

Het project in Ludwigsfelde is een Piétorium dat wordt gebouwd in Duitsland onder de rok van Berlijn, binnen de zogenaamde Berlijnse-ring.

Het woord “Piétorium” stammt van de woorden piëteit en crematorium af.

Piëteit: [<Lat.], v. (geen mv.),vroomheid, vrome schroom; met name kinderlijke liefde tot de ouders of liefdevolle gedachtenis m.b.t. afgestorvenen of zodanige houding tegenover dingen uit het verleden; verering •respect •nagedachtenis •kinderzin •kinderlijke liefde •godsvrucht •gevoel van eerbied •eervolle nagedachtenis •eerbiedige nagedachtenis •eerbied jegens overledenen •eerbied •devotie •liefde volle gedachte

Crematorium zn. ‘Instelling voor lijkverbranding’. Nnl. crematorium [1910; WNT Aanv.]. Ontleend aan Frans crematorium, ontstaan in dezelfde tijd als crematie en gevormd naar het voorbeeld van Latijnse woorden als auditorium, directorium.

Piétorium,
Een instelling waar men de mogelijkheid heeft uw individuele wensen in te brengen.

De naam Piétorium is gekozen omdat in Duitsland het woord crematorium (in het Duits Krematorium) een andere betekenis heeft als in de andere west-Europese landen. In Duitsland wortd het crematorium gezien als een pure verbrandingsinstallatie.

Het woordmerk "Piétorium" is daarom door ADEL BV gedeponeerd bij het  "Register des Deutschen Patent- und Markenamts" onder nummer 30 2008 043 303.

Het project "Piétorium Ludwigsfelde" is geprojecteerd voor 2012. Het omvat een crematorium volgens het Nederlandse principe aangepast aan de Duitse cultuur, wetgeving, normen en waarden met de volgende elementen:

 • Ontvangstruimte

 • Garderobe

 • Familiekamer

 • Aula

 • 2 Koffiekamers

 • Koeling

 • Invoerruimte

 • Oven- en filterruimte

 • Columbaruim

 • Administratie

 • Div. ondersteunende ruimtes


Het project zal technisch uitgerust zijn met een oven- en filterinstallatie volgens de laaste en toekomstige emissienormen en wetten.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu